ZSP Kochcice


Idź do treści

Menu główne:


"Pragniemy, by dzieci lepsze od nas były.
Śni nam się doskonały człowiek przyszłości"


Janusz Korczak

05.06.2017 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 19 maja 2017 r. ukazał się list Ministra Edukacji Narodowej do rodziców.

W celu zapoznania się z nim należy wejść w link:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-ministra-edukacji-narodowej-do-rodzicow-2.html
31.03.2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
23.03.2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHCICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
27.02.2017 r.

Klasa I zajęła 6 miejsce (na 266 klas zgłoszonych) w śląskiej edycji konkursu Dziennika Zachodniego "Najsympatyczniejsza pierwsza klasa"

GRATULUJEMY!!!
01.02.2017 r.


List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, SamorządowcówSzanowni Państwo,
Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorządowcy,

w Sejmie RP trwają prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiany w prawie oświatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoła. Przygotowywane zmiany w edukacji są odpowiedzią na oczekiwania szerokiego środowiska, które chce szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Kluczowe okazuje się stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Przepisy zawarte w obu Ustawach dają szansę na zbudowanie nowego systemu edukacyjnego odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości.
Każda zmiana, nawet najlepsza, budzi obawę i rodzi pytania. Reforma oświaty jest trudna, ale ważna i potrzebna. Chcemy dotrzeć z jej założeniami do każdej szkoły, do każdego rodzica. Organizujemy spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Chcemy być blisko rodziców, uczniów, nauczycieli. Będziemy odpowiadać na zaproszenia – od rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach związanych z planowanymi zmianami w oświacie.
Aby uspokoić obawy i udzielić odpowiedzi na pytania w 6 delegaturach kuratorium, a także w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach uruchomiliśmy dla Państwa dyżury telefoniczne. Chcemy służyć Państwu rzetelną informacją, radą i rozwiewać wątpliwości. Zapraszamy do telefonicznych kontaktów z przedstawicielami kuratorium. Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania zamieścimy na stronie internetowej kuratorium oświaty, w zakładce „Reforma”. Ponadto pracownicy kuratorium będą uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami samorządu terytorialnego, na które serdecznie zapraszamy. Harmonogram tych spotkań znajdziecie Państwo również w zakładce „Reforma”.
Szanowni Państwo, wprowadzane zmiany pozwolą zbudować dobrą szkołę podstawową, dobre liceum ogólnokształcące i branżową szkołę, które umożliwią uczniom przygotowanie do udziału w dynamicznym rynku pracy lub kontynuowania edukacji, zdawania matury, a potem realizacji marzeń na wybranych kierunkach studiów.

W ramach dyżurów w poszczególnych delegaturach kuratorium do Państwa dyspozycji uruchomiliśmy numery telefonów:

Bytom tel. 32/388 00 70
Bielsko-Biała tel. 33/812 26 45
Częstochowa tel. 34/378 23 34, 34/324 33 62
Gliwice tel. 32/231 29 41
Rybnik tel. 32/422 38 02
Sosnowiec tel. 32/265 51 30
Katowice tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41


Będziemy odpowiadać na Państwa pytania:
we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00
w środy w godz. od 12:00 - 15:30

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

MEN uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice jak i nauczyciele czy samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę. Udostępniliśmy narzędzie, dzięki któremu każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły będzie jego dziecko od 1 września 2017 r.

Projekty ustaw dostępne na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl - Dobra SzkołaDobra Szkoła - broszura informacyjna

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkoli/Oddziału Przedszkolnego Gminy Kochanowice na rok szkolny 2016/2017


Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kochcicach na rok szkolny 2016/2017
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w ZSP w Kochcicach w roku szkolnym 2016/2017
Zmiany w stawkach żywieniowych obowiązujące od 01.01.2016 r.


Stypendia i zapomogi szkolne w roku szkolnym 2015/2016


Wykaz uczniów do klasy I w roku szkolnym 2015/2016


Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej


.
Regulamin rekrutacji do przedszkola


Procedura wydawania duplikatów dokumentów

Powrót do treści | Wróć do menu głównego