ZSP Kochcice


Idź do treści

Menu główne:


"Pragniemy, by dzieci lepsze od nas były.
Śni nam się doskonały człowiek przyszłości"


Janusz Korczak

23.03.2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHCICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
INFORMACJA DLA RODZICÓW - WYWIADÓWKA

W dniu
28.03.2017 r. (wtorek) odbędą się wywiadówki według poniższego harmonogramu:

godz. 16.00 - klasy I-III
godz. 16.30 - klasy IV-VI


27.02.2017 r.

Klasa I zajęła 6 miejsce (na 266 klas zgłoszonych) w śląskiej edycji konkursu Dziennika Zachodniego "Najsympatyczniejsza pierwsza klasa"

GRATULUJEMY!!!
01.02.2017 r.


List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, SamorządowcówSzanowni Państwo,
Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorządowcy,

w Sejmie RP trwają prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiany w prawie oświatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoła. Przygotowywane zmiany w edukacji są odpowiedzią na oczekiwania szerokiego środowiska, które chce szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Kluczowe okazuje się stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Przepisy zawarte w obu Ustawach dają szansę na zbudowanie nowego systemu edukacyjnego odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości.
Każda zmiana, nawet najlepsza, budzi obawę i rodzi pytania. Reforma oświaty jest trudna, ale ważna i potrzebna. Chcemy dotrzeć z jej założeniami do każdej szkoły, do każdego rodzica. Organizujemy spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Chcemy być blisko rodziców, uczniów, nauczycieli. Będziemy odpowiadać na zaproszenia – od rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach związanych z planowanymi zmianami w oświacie.
Aby uspokoić obawy i udzielić odpowiedzi na pytania w 6 delegaturach kuratorium, a także w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach uruchomiliśmy dla Państwa dyżury telefoniczne. Chcemy służyć Państwu rzetelną informacją, radą i rozwiewać wątpliwości. Zapraszamy do telefonicznych kontaktów z przedstawicielami kuratorium. Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania zamieścimy na stronie internetowej kuratorium oświaty, w zakładce „Reforma”. Ponadto pracownicy kuratorium będą uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami samorządu terytorialnego, na które serdecznie zapraszamy. Harmonogram tych spotkań znajdziecie Państwo również w zakładce „Reforma”.
Szanowni Państwo, wprowadzane zmiany pozwolą zbudować dobrą szkołę podstawową, dobre liceum ogólnokształcące i branżową szkołę, które umożliwią uczniom przygotowanie do udziału w dynamicznym rynku pracy lub kontynuowania edukacji, zdawania matury, a potem realizacji marzeń na wybranych kierunkach studiów.

W ramach dyżurów w poszczególnych delegaturach kuratorium do Państwa dyspozycji uruchomiliśmy numery telefonów:

Bytom tel. 32/388 00 70
Bielsko-Biała tel. 33/812 26 45
Częstochowa tel. 34/378 23 34, 34/324 33 62
Gliwice tel. 32/231 29 41
Rybnik tel. 32/422 38 02
Sosnowiec tel. 32/265 51 30
Katowice tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41


Będziemy odpowiadać na Państwa pytania:
we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00
w środy w godz. od 12:00 - 15:30

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

MEN uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice jak i nauczyciele czy samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę. Udostępniliśmy narzędzie, dzięki któremu każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły będzie jego dziecko od 1 września 2017 r.

Projekty ustaw dostępne na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl - Dobra SzkołaDobra Szkoła - broszura informacyjna

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkoli/Oddziału Przedszkolnego Gminy Kochanowice na rok szkolny 2016/2017


Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kochcicach na rok szkolny 2016/2017
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w ZSP w Kochcicach w roku szkolnym 2016/2017
Zmiany w stawkach żywieniowych obowiązujące od 01.01.2016 r.


Stypendia i zapomogi szkolne w roku szkolnym 2015/2016


Wykaz uczniów do klasy I w roku szkolnym 2015/2016


Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej


.
Regulamin rekrutacji do przedszkola


Procedura wydawania duplikatów dokumentów

Powrót do treści | Wróć do menu głównego